Funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed

I Danmark skelner vi mellem, om man er medfødt døvblind eller erhvervet døvblind.
Medfødt døvblindhed karakteriseres som et kombineret sansetab, der er til stede ved fødslen, eller indtræffer før man har udviklet sprog, hvorimod erhvervet døvblindhed karakteriseres ved, at det kombinerede sansetab indtræffer, efter at man har udviklet sprog.

Det betyder at en person med medfødt døvblindhed vil være nødt til at etablere de mest fundamentale relationer med sine omsorgsgivere – helt uden eller med lidt information fra syn og hørelse.

Medfødt døvblindhed er ikke en diagnose, men et mangefold forskellige kendte og ukendte diagnoser er årsager til den specifikke funktionsnedsættelse. I Danmark har vi i 2012 kendskab til 183 børn, unge og voksne med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed, men det antages, at der findes flere, som blot ikke er blevet identificeret som værende døvblindfødte.