Hils på Gitte

Hvilke fordele synes du, der er ved at arbejde på døgnområdet?

Vi har jo vagter både om aftenen, i weekender, på helligdage mv. Det synes jeg gør, at jeg får et større perspektiv på beboerne og deres liv. For når jeg er sammen med dem på forskellige tidspunkter af døgnet og af året, eksempelvis højtiderne, oplever jeg jo en bredere vifte af deres liv, end jeg ville gøre, hvis jeg altid var sammen med dem i det samme tidsrum.

Vi arbejder i beboernes hjem og tager os af mange forskellige slags opgaver, som er knyttet til livets og døgnets mange forskellige aspekter. Der er stor variation i vores arbejde. Vi kommer også tættere på beboerne, når vi er her i deres hjem ”hele tiden.” Jeg oplever i hvert fald, at jeg har en særlig relation til dem, som bor her.

På døgnområdet har vi også fri på tidspunkter, som folk på dagområdet ikke automatisk har. Vi har bl.a. fri på helt almindelige hverdage, måske endda flere i træk. Det giver en stor fleksibilitet, synes jeg, for så kan jeg fx ordne en masse private aftaler der, i stedet for at de ellers skulle passes ind efter normal arbejdstid. Og frihverdagene var især en meget stor fordel, dengang vores børn var små.

… og så er det heller ikke nogen direkte ulempe, at tillæggene, vi får for at arbejde på skæve tidspunkter, gør, at vi får flere kroner ind på kontoen, end man gør for samme antal timer andre steder.