Pårørende kan søge om støtte til deltagelse i den europæiske konference om døvblindhed 2017

Danske Døvblindfødtes Fond har doneret økonomisk støtte til den internationale konference om døvblindhed, som finder sted i Aalborg 5.-8. september 2017. Midlerne er øremærket deltagelse af forældre eller andre pårørende til danske børn, unge eller voksne med medfødt døvblindhed. Man kan søge om økonomisk støtte, og denne gives til dækning af konferencegebyret for hele eller dele af konferencen.

Konferencen, som har fået titlen Touch of Closeness - Maintaining Social Connectedness, holdes hvert 4. år i forskellige lande og i regi af Deafblind International. I år har CDH med stolthed fået tildelt værtsskabet. Konferencen bliver en unik mulighed for at videndele og -udvikle på tværs af landegrænser og for at inspirere til forbedrede muligheder for mennesker med døvblindhed ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Deltagerne vil være en blanding af døvblindefaglige praktikere og teoretikere, mennesker med døvblindhed, deres pårørende, beslutningsdeltagere, interesseorganisationer, studerende, forskere mv. Programmet for konferencen dækker alle disse deltagergrupper, og det helt særlige ved denne konference er netop spændvidden i deltagerskaren.

Hvis du er pårørende til en af de danske børn, unge eller voksne med medfødt døvblindhed og har interesse i at deltage i konferencen, kan du nu søge om økonomisk støtte til deltagelsen. Se, hvordan du gør i dette brev.

PS: Midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet, så det er med at være hurtig.

Opdateret