Nye boganmeldelser

Birgitte Franck har venligst sendt os to boganmeldelser:

Alle mine striber - En historie for børn med autisme
Shaina Rudolp og Danielle Royer, illustreret af Jennifer Zivoin,
Dansk Psykologisk Forlag, 2017
 

Mentalisering i dagtilbud og skole
Maja Nørgård Jacobsen
Dafolo, 2017 


Hørekonsulent Birgitte Franck har arbejdet med børn med høretab siden 1970 og er meget interesseret i områderne specialpædagogik, psykologi og pædagogik i al almindelighed.  Hun er frivillig i Høreforeningen, hvor hun vejleder forældre. Hun holder sig à jour på området dels ved at deltage i politisk udvalgsarbejde, dels ved at læse og anmelde nye bøger.

Opdateret