Børneområdet, sygefraværet og velfærdsteknologi er i fokus på CDH i 2017

2017 skal være et ”forankringens år” på CDH, hvor der skal være tid til fordybelse og raffinering af det allerede opnåede - alt imens vi som altid fokuserer på kerneopgaven og den daglige drift. Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Indsatsområderne her hos os i 2017 handler om fremtidssikring af børneområdet, nedbringelse af sygefraværet og styrkelse af det velfærdsteknologiske område.

Indsatsområderne på CDH er grundet i Region Nordjyllands Strategi 2018 og Specialsektorens handleplan 2017, som fokuserer på:

• at sikre, at borgerne får den hjælp, der virker
• at være den gode leverandør
• at tilbyde nye velfærdsløsninger for alle

Målene har logisk og fornuftig sammenhæng og relevans til CDH’s mission og vision, og vi har den strategi at nå disse mål gennem tre forskellige indsatsområder på CDH, nemlig:

Strategiplan for børneområdet på CDH
Indsatsen har til formål at fremtidssikre tilstrækkelige tilbud inden for CDH´s spidskompetencer til børn i Nordjylland og på landsplan. Tilstrækkelige tilbud vil kræve ganske højtspecialiserede kompetencer, hvorfor der er nødvendigt for os at beholde og udvikle dem, vi allerede har. 

Nedsættelse af sygefraværet
For tredje år i træk er nedbringelse af sygefraværet en indsats, som alle Specialsektorens tilbud skal arbejde med. I 2017 sætter vi målene selv, og vi har tænkt os at være ambitiøse og realistiske, så vi fortsat kan være en god leverandør af ydelser. Mere nærvær end fravær giver alt andet lige de bedst mulige rammer for CDH’s brugere.

IKT/velfærdsteknologi på CDH
For at udbygge og styrke indsatsen i 2017 forventer vi at uddanne to IKT-pædagoger, som skal understøtte arbejdet med IKT og velfærdsteknologi på tværs af hele CDH. For at være dagsordensættende også på det velfærdsteknologiske område skal vi fortfarende arbejde på at være på forkant her.

--------------


CDH’s mission
At sørge for, at børn, unge og voksne med tilknytning til CDH får de bedst mulige vilkår for at mestre deres eget liv med de forudsætninger, de har.
Det er dette, samtlige personalegrupper på CDH – uanset forskellige kerneopgaver - altid har som fælles opgave.

CDH’s vision
Vi vil til enhver tid leve op til og være kendt og anerkendt for at være førende på døvblinde- og høretabsområdet i Danmark. CDH vil være dagsordensættende i forhold til udvikling af vore specialer. 

Opdateret