Specialrådgivning til børn og unge med høretab i nyt landsdækkende samarbejde

To organisationer med stor erfaring på det højtspecialiserede høretabsområde, Center for Høretab (CfH) og Center for Døvblindhed og Høretab (CDH), har slået sig sammen i et nyt konsortium. De skal i Socialstyrelsens regi levere landsdækkende rådgivning, udredning, materialeproduktion mv. til børn og unge med høretab. Den nye konstellation fører både mere ensartede ydelser og nytænkning med sig.
Ud over børnene og de unge med høretab i alderen 0-17 år, er også pårørende og fagpersoner omkring disse en del af målgruppen. Til målgruppen leverer konsortiet følgende ydelser:

Specialrådgivning
Denne rådgivning er målrettet henholdsvis førskoleområdet og skoleområdet.

Udredning
Udredningsforløbene er som regel tværfaglige og kan bl.a. bestå af udredninger inden for auditive, sproglige, kognitive og sansemotoriske områder.

Kurser
Specialrådgivning udbyder en bred vifte af fagspecifikke kurser, som er relevante for målgruppen.

Vidensarbejde
Medarbejderne i konsortiet arbejder løbende med at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden, som er relevant for børn og unge med høretab og deres forskellige netværk.

Materialeproduktion
Konsortiet udvikler og producerer særligt tilrettelagte undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, som er relevante for målgruppen, og som bl.a. kan medvirke til at kompensere for høretabet.

Se mange flere detaljer i informationsfolderen om Specialrådgivning til børn og unge med høretab (pdf).


Nye tider med nytænkning og fordele for brugerne
Afdelingsleder Ole D. Andersen, Behandlings- og vejledningsafdelingen på CDH, er en af lederne i Specialrådgivningen til børn og unge med høretab. Han ser flere fordele for brugerne i, at det nu er et landsdækkende konsortium, som løser opgaverne i Socialstyrelsens regi:

”Eftersom det nu er den samme leverandør, som servicerer hele landet, bliver der mere ensartethed i både ydelser, arbejdsgange og henvendelsesprocedurer. Vi arbejder hen imod, at man som bruger får den samme behandling, uafhængigt af om man bor i Skagen eller på Frederiksberg,” siger han.

Det er stadig de samme – og det samme antal – medarbejdere i Rådgivningen som før, konsortiet blev dannet, som nu løser opgaverne i hele landet i stedet for i afgrænsede landsdele. Derfor har de nye tider også kaldet på bl.a. nye arbejdsgange og redskaber. Et af disse er virtuel rådgivning via Skype for Business, som man i øjeblikket afprøver i samarbejde med forældre og fagpersoner, og som Ole D. Andersen regner med bliver sat i drift.

”Den virtuelle løsning frigør tid ”fra vej til dig.” Det vil sige, at vi sparer tiden på landevejene mellem arbejdssted og brugere for i stedet for at bruge tiden på vores kerneydelse, nu også i den virtuelle verden,” siger afdelingslederen, som i øvrigt mener, at netop muligheden for rådgivning over Skype sandsynligvis vil betyde mere fleksibilitet, større uafhængighed og lettere tilgængelighed, set fra brugernes synspunkt.

Noget andet, som konsortiesamarbejdet mellem CfH og CDH har ført med sig, er en fælles database med anonymiserede oplysninger om testresultater mv., er ved at blive godkendt som forskningsdatabase.

”Sådan en forskningsdatabase har længe været et udtalt ønske fra vores side. Den vil nemlig bl.a. tjene det formål, at vi kan få et bedre billede af, hvordan børnene klarer sig med deres høretab, og udvikle kvaliteten af og tilpasse den faglige indsats derefter. Og vi har hele tiden fokus på at bevare og udvikle kvaliteten i vores ydelser og på at gøre os attraktive for forskningsmiljøerne,” siger Ole D. Andersen.

Henvendelse
Hvis du vil i kontakt med Specialrådgivningen til børn og unge med høretab ang. specialrådgivning, udredning eller kursusvirksomhed, kan du kontakte følgende:

Center for Høretab: Afdelingsleder Anette Thiesen, anette.thiesen@rsyd.dk, 99 44 32 50/30 32 08 53
Center for Døvblindhed og Høretab: Afdelingsleder Ole D. Andersen, oda@rn.dk, 97 64 72 51/20 48 40 02

Har du spørgsmål vedrørende materialeproduktion, kontakt venligst:
Center for Døvblindhed og Høretab: Afdelingsleder Troels Møller, t.moeller@rn.dk, 97 64 72 29/24 44 48 77


Opdateret