Børneområdet: Taksterne bliver endevendt

Diaologmøder med kommunerne har vist, at der er behov for CDH’s undervisningstilbud til elever med døvblindhed eller høretab og andre funktionsnedsættelser. Kommunerne har bare dårligt råd til det tilbud, vi har i dag, så nu endevender vi taksterne for at se, om der er noget, vi kan skrue på.
CDH arbejder med en strategiplan for børneområdet her på CDH. Der skal nemlig ske noget nyt, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde børn med døvblindhed eller høretab og yderligere funktionsnedsættelser det højtspecialiserede tilbud, som vi tilbyder dem nu, og som de også vil have brug for fremadrettet.

Et af de tiltag, som strategigruppen har sat i søen, er en dialog-rundtur til udvalgte nordjyske kommuner. Formålet med rundturen var bl.a. at fortælle om CDH’s undervisningstilbud og samtidigt få et billede af, hvilke behov kommunerne måtte have på området.

Behovet er der, men økonomien er trængt
Line Rishøj, afdelingsleder i Undervisningsafdelingen, fortæller, at ”turnéen” både cementerede faktorer, som vi og kommunerne allerede ved, samt afdækkede nye.
”Kommunerne lader forstå, at der er behov for CDH’s kompetencer derude. Vores ydelser koster desværre bare meget, set i sammenhæng med kommunernes pressede budgetter,” siger hun.

”For at få det hele til at gå op i en højere enhed – vi vil både beholde og udvikle de personaleressourcer, vi har, tilbyde en højtspecialiseret ydelse til de børn, som har brug for CDH’s tilbud, og være konkurrencedygtige på prisen – er vi nu i gang med en kulegravning af taksterne. Indtil videre har det resulteret i, at forældre-pårørende-undervisningen i visuel kommunikation trækkes ud med en mindre takstnedsættelse til følge. Det vil dog fremover stadig være muligt at få undervisning i visuel kommunikation, den skal blot søges særskilt.”

Samarbejde om konkretisering
Med det for øje at konkretisere, hvordan hvilke ydelser kan realiseres til hvilken pris, er der allerede nu et samarbejdsrum med Aalborg Kommune i pipelinen. Det samarbejdsrum skal involvere relevante interessenter – bl.a. PPR og CDH – og arbejdet i det skal fokusere på, hvordan samarbejdet mellem parterne kan organiseres bedst muligt, hvilke evt. nye samarbejdsfelter kan der blive tale om mv.

”Jeg forventer, at en forhåbentligt kommende Aalborg-model i forhold til tilbud til elever med døvblindhed eller høretab og med yderligere funktionsnedsættelser vil ”smitte af” på de øvrige kommuner, så alle elever med behov for CDH’s tilbud får chancen for at få det,” siger Line Rishøj.

Opdateret