CDH opruster videns- og kompetenceudviklingen

En ny funktion, Viden og Kompetenceudvikling, skal understøtte vidensarbejdet på CDH. Det er nemlig vigtigt at holde fast i, raffinere og udvikle al den viden - implicit og eksplicit - som er til stede på centret, hvis CDH skal leve op til sin egen mission og vision og til omverdenens forventninger til et højtspecialiseret tilbud.

På CDH arbejder professionelle, som ved tæt på alt, hvad der er værd at vide om specialerne døvblindhed og høretab. Det er bl.a. denne høje grad af viden, som gør CDH til et højtspecialiseret tilbud. Men viden er som bekendt ikke statisk – den skal udvikles for at følge med de skiftende tendenser og krav, virkeligheden stiller. Viden er heller ikke altid bevidst og synlig for andre end dem, som besidder og bruger den.

Derfor har CDH nu oprettet en ny enhed, Viden og Kompetenceudvikling, som skal understøtte videns- og kompetenceudviklingsarbejdet på centret. Det overordnede formål er at udvikle, beskrive og implementere tiltag, som kan sikre, at CDH’s medarbejdere systematisk tilegner sig, udvikler og bearbejder ny viden om centrets målgrupper og omsætter denne viden til forbedret faglig praksis. Tiltagene skal bl.a. skabe overblik over, understøtte, dokumentere, formidle og give retning til videns- og kompetenceudviklingen på CDH.

”Vi er som højtspecialiseret tilbud forpligtet til altid at være helt i front i forhold viden om vores specialer - og til brug af denne viden. Kun ved at være førende kan vi leve op til vores mission og vision,” siger Lotte Hornung, viceforstander og leder af Viden og Kompetenceudvikling.

Der er desuden et stadigt stigende krav om dokumentation af, hvilken viden og vidensudvikling et højtspecialiseret tilbud som CDH besidder, og også dette vil Viden og Kompetenceudvikling understøtte.

”Og så skal eksempelvis både pårørende og kommunerne i øvrigt forsikres om, at hos os får de det, de har ”bestilt,” nemlig et unikt, højtspecialiseret tilbud til ”deres” brugere,” understreger Lotte Hornung.

”Vidensarbejdet har mange sider, og der er desværre ikke plads til at fortælle om dem alle i et nyhedsopslag,” siger hun.

”I nogle tilfælde vil arbejdet handle om at dokumentere eller at sætte viden i system, i andre om at italesætte, løfte og udbrede den ”tavse hverdagsviden,” som de fagprofessionelle arbejder med i praksis – og omvendt om at implementere ny viden i praksis,” fortæller Lotte Hornung.

”På CDH har vi desuden en lang række ildsjæle, som har arbejdet hos os i mange år. De har opbygget en høj grad af faglig viden og specifik viden om de brugere, som de arbejder med. En af Viden og Kompetenceudviklings opgaver bliver at sikre, at denne viden bliver CDH-viden i stedet for mest personlig viden, som går med medarbejderen på pension. Andre gange vil vidensarbejdet handle om udviklingsprojekter eller deciderede forskningsprojekter og lignende. Der er nok at gå i gang med, og jeg er sikker på, at vi med Viden og Kompetenceudvikling har taget det helt rigtige skridt i en retning, som vil føre til et mere målrettet og mere synligt vidensarbejde her hos os. Det vil på sigt kunne mærkes både internt og eksternt.”

Opdateret