Europæisk konference 2017: Vidensarbejde på tværs af landegrænser afgørende

Døvblindeområdet er yderst specialiseret og komplekst. Derfor er det vigtigt, at professionelle på området forener kræfterne på tværs af landegrænserne for at inspirere til forbedrede muligheder for mennesker med døvblindhed i hele verden. Formålet med den europæiske konference i september er netop at videndele og -udvikle på tværs af al geografi.


Omdrejningspunktet for konferencen er taktil tilgængelighed. Hver konferencedag har sit eget tema: Social connectedness, Touch og Closeness, og hver dag indeholder plenumoplæg, som består af forelæsninger, svar fra døvblindfeltet og personlige historier fra mennesker med døvblindhed, samt workshops med relation til dagens tema.

Torsdagen, den 7. september, byder derudover på tre parallelle spor: Forskersymposium, hvor den sidste ny forskning på døvblindfeltet præsenteres, besøg på CDH, samt et politisk hjørne, som vi vil orientere nærmere om snarest.

I skrivende stund er der mere end 375 tilmeldte deltagere. Selv om der er tale om en europæisk konference, så vil der være deltagere fra både Australien, Brasilien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Kroatien, Malaysia, Norge, Rumænien, Rusland, Schweiz, Spanien, Sverige, Taiwan, Tyskland, UK og USA.
Konferencedeltagerne kan få del i det vigtige vidensarbejde via ca. 50 workshops, 5 keynote speakers, 10 plenary speakers, 16 posters, 4 prækonferencer, 20 oplæg på forskningssymposiet, 1 ”politikerhjørne” – og 1 velkomstreception samt 1 social diner. Plus det løse. Der vil også være ca. 40 frivillige, som vil være med til at få det hele til at glide.

Den europæiske konference finder sted i Aalborg 5.-8. september 2017. Sidste tilmeldingsfrist er 31. maj 2017. Meld dig til, og se hele programmet samt mange flere detaljer på dbi2017denmark.com.

Find også konferencen på Facebook/DbI 2017 Denmark.

Opdateret