Nyt værktøj på vej: Oversætter udvalgte ord på hjemmesider til tegn

I dag, 18. maj 2017, er det den internationale tilgængelighedsdag for mennesker med handicap. Dagen bruges til at øge opmærksomheden på digital tilgængelighed til f.eks. informationer fra offentlige myndigheder. På CDH vil vi gerne kippe med flaget og benytte lejligheden til at fortælle om adgangmedtegn.dk, der er et igangværende tilgængelighedsprojekt, som vi deltager i. Projektet handler om at gøre hjemmesider mere tilgængelige for de mange tegnsprogs- og tegn til tale-brugere, der har læsevanskeligheder.

Kort fortalt går projektet ud på ved hjælp af videosekvenser at oversætte meningsbærende ord til tegnsprog. Derved bliver teksten lettere at afkode og hjemmesiden mere tilgængelig.

adgangmedtegn.dk kan nemt og gratis implementeres på alle hjemmesider, offentlige såvel som private.

Projektet er ikke helt færdigt endnu, men det beta-testes i øjeblikket på www.borger.dk. Hvis du scroller helt ned i bunden af siden og klikker, hvor der står "Slå tegnsprogstolkning til/fra," vil du selv kunne prøve værktøjet.

Har du ris eller ros, vil du høre mere om værktøjet eller evt. have det implementeret gratis på din egen hjemmeside, er du velkommen til at skrive til matcen@rn.dk.
Webtilgængelighedsløsningen er blevet til i et samarbejde mellem bl.a. Center for Døvblindhed og Høretab, Digitaliseringensstyrelsen, Dansk Sprognævn og en række tilbud og enkeltpersoner fra det danske tegnsprogsmiljø. Projektet er primært finansieret gennem fondsbevillinger fra Velux og Villum fondene.

 SE MERE om oversættelsesværktøjet på adgangmedtegn.dk


Opdateret