Hvordan spiller etik, menneskerettigheder og økonomi sammen?

Det store spørgsmål kommer på bordet, når bestyrelsesmedlemmer, ledere, organisationer mv. sætter gang i The Great Debate under DbI’s Europæiske konference om døvblindhed torsdag den 7. september kl. 11.00-13.00.

Som ved de fleste faglige konferencer, vil det fagfaglige (i snart sagt alle tænkelige variationer, tjek det fyldige program) også være dominerende på DbI’s Europæiske konference i september. Men når The Great Debate er på programmet, er det en bredere dialog end den rent døvblindefaglige, som er i fokus.

”Ved at invitere beslutningstagere til at debattere, hvordan vi kan få etik, menneskerettigheder og økonomi til at hænge sammen på en hensigtsmæssig måde, håber vi på hovedsageligt to ting: Dels at sætte fokus på menneskerettigheder, FN’s Handicapkonvention og etik i det hele taget, når beslutningerne skal træffes. Vi satser også på at skabe større forståelse for de skismaer og dilemmaer, som beslutningstagerne hele tiden står i, når de skal beslutte, ændre, reformere, tilpasse mv., når det handler om mennesker med funktionsnedsættelser,” siger Lars Søbye, forstander på Center for Døvblindhed og Høretab, og initiativtager til The Great Debate.

Allerede nu har flere beslutningstagere meldt sig til konferencen - som minimum om torsdagen den 7. september,  hvor debatten finder sted - og flere er mere end velkomne, understreger Lars Søbye.

Tilmeldingen er åben til den 20. august 2017, og det er muligt at melde sig til en eller flere dage. Se mere på tilmeldingssiden.

Sådan foregår The Great Debate
Der vil være tre nøje udvalgte talere, som hver holder et 15 minutters oplæg med udgangspunkt i forskellige niveauer af arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Hvert oplæg vil være vinklet ud fra et af debattens overordnede emner: Etik, menneskerettigheder og økonomi.

Britta Nørgaard, ph.d., lektor på University College Nordjylland, fokuserer på etik.

Richard Hawkes, Chief Executive, British Asian Trust, perspektiverer ud fra menneskerettigheder.

Knud Aarup, formand I Socialpolitisk Forening, formand Røde Kors/Aarhus, tidligere direktør i Socialstyrelsen, tager udgangspunkt i økonomi.

Disse oplæg følges af en paneldiskussion, som leder ud i en diskussion i plenum.

Maria Montefusco, Nordic Welfare Center, er moderator.

The Great Debate vil som resten af konferencen foregå på engelsk. Se mere, bl.a. præsentationer af talerne, på konferencens hjemmeside.

 

-------------

Konferencen, ”Touch of Closeness – maintaining social connectedness,” finder sted i Aalborg 5. – 8. september 2017. Der vil forventeligt være ca. 400 konferencedeltagere fra en pæn del af hele Verden, som vil kunne opleve ca. 50 workshops, 5 keynote speakers, 10 plenary speakers, 16 posters, 4 prækonferencer, 20 oplæg på forskningssymposiet, 1 Great Debate – og 1 velkomstreception samt 1 social diner. Plus det løse. Se mere på dbi2017denmark.com og på Facebook/DbI 2017 Denmark.

Opdateret