Vi bliver klogere af hinanden

Hvorfor skal vi bruge tid og ressourcer på besøg mellem nordiske organisationer på døvblinde- og høretabsområdet? Svaret ligger i need to have-kassen. Også – eller måske især – når hverdagen er presset.

”Vi arbejder alle med de samme komplekse og højtspecialiserede fagområder, og det er vigtigt, at vi har kendskab til hinandens opgaver og udfordringer. For når vi har det, kan vi inspirere hinanden til konstant at sikre i sidste ende brugernes bedst mulige vilkår i en hastigt foranderlig verden. Selv om vi kan meget hver især, så er det alligevel begrænset, hvor meget vi enkeltvis kan blive ved med at inspirere og udvikle inden for egne fire vægge,” siger forstander Lars Søbye om samarbejdet mellem CDH og sammenlignelige organisationer i Norden, som har sammenlignelige udfordringer, tilgange og rammer.  Det handler især om Signo i Norge, svenske Mo Gård og CFD i Danmark.

CDH har tidligere i år haft besøg fra Mo Gård og fra Signo.

Livsvigtigt samarbejde
”Det nordiske samarbejde har altid fyldt meget,” fortæller Lars Søbye. ”Og jo mindre og jo mere komplekse vores målgrupper bliver, jo vigtigere bliver samarbejdet. For vi kan jo alle profitere af hinandens højtspecialiserede viden og erfaringer, som vi deler - bl.a. ved at besøge hinanden, på konferencer, temadage, i netværksarbejdet og lignende.”

”I sidste ende kommer den gensidige inspiration brugerne til gode. Vi bliver klogere af hinanden, og det er livsvigtigt at løfte i flok på forholdsvist små, højtspecialiserede områder som vores,” slår forstanderen fast. ”Så tiden og ressourcerne, som sådanne besøg koster er ikke bare godt givet ud. De er helt uundværlige i det store billede.”

 

 

Signo, Norge

Mo Gård, Sverige

CFD, Danmark

CDH, Danmark

Signo er en diakonal, non-profit stiftelse under den norske statskirke. Signo tilbyder skole, arbejde og sundhedsydelser til døve, hørehæmmede og døvblinde.

 

 

Mo Gård er en fondsejet non-profit virksomhed, der leverer tjenesteydelser til støtte og service, behandling, uddannelse og vidensudvikling. Fokusområderne er kommunikation og handicap.

 

 

CFD er leverandør af serviceydelser til døve samt mennesker med høretab og med syns- og høretab - evt. med yderligere funktionsnedsættelser. CFD har også et botilbud for mennesker med medfødt døvblindhed.

CDH er et landsdækkende helhedstilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab, evt. med yderligere funktionsnedsættelser.

Ca. 1100 ansatte.

Ca. 8-900 ansatte

Ca. 600 ansatte

Ca. 300 ansatte

www.signo.no

www.mogard.se

www.cfd.dk

www.cdh.rn.dk

 

Opdateret