CDH øger fokus på det auditive miljø

Sociale Tilbud og Specialundervisning

Et af CDH’s indsatsområder i 2018 handler om det auditive miljø på centret. Det øgede fokus er et led i bestræbelserne på at være den mest attraktive leverandør på vores fagområder.

CDH gør sig hele tiden store bestræbelser på at være den attraktive leverandør, som både eksisterende og nye samarbejdsparter foretrækker. For at kunne være det lægger vi alle kræfter i for at besidde de kompetencer og den viden, som der skal til, for at være de dygtigste inden for specialerne døvblindhed og høretab. Det er vigtigt for os hele tiden at være på forkant på vores fagområder.

”Derfor stiller vi også kritiske spørgsmål til os selv for at få svar på, hvor vi kan blive endnu bedre i relation til brugerne i bred forstand,” siger Lars Søbye, forstander på CDH.

Det kan vi sandsynligvis på det auditive område, eksempelvis kan lyd- og lyttemiljøet på CDH blive optimeret, således at det får en større positiv indflydelse på såvel brugere som ansatte med høretab.

”Vi har selvfølgelig allerede – og har altid haft - fokus på også det auditive miljø. Og nu øger vi dette fokus i bestræbelserne på at levere de allerbedste ydelser,” fortæller Lars Søbye.

Arbejdet er i sin spæde vorden på nuværende tidspunkt. Der er flere forskellige vinkler at ”angribe” arbejdet med at optimere det auditive miljø fra, eksempelvis den teknologiske, de fysiske rammer, personalets viden og kompetencer mv. En planlægningsgruppe har valgt, at vi lægger ud med en række indledende indsatser, som vi skal arbejde mere intensivt med gennem 2018.

Disse indledende indsatser er:

  • Lydambassadører

  • Samarbejde mellem skolekonsulenterne og Undervisningsafdelingen samt fritidstilbuddet

  • Udvikling af materiale til vurdering af funktionel hørelse hos mennesker med døvblindhed

  • Kompetenceudvikling af personale

  • Pilotprojekt med fokus på enkelte brugeres auditive potentiale.

 

Forstanderen forventer, at det øgede fokus på det auditive miljø vil være med til at løfte CDH’s

samlede tilbud, således at vi forbliver netop attraktive leverandører af de ydelser, som vi er sat i

verden for at levere. Og som samarbejdsparter kan forvente af os som højt specialiseret,

landsdækkende tilbud.

 

 

CDH's MISSION
At sørge for, at børn og voksne med tilknytning til Center for Døvblindhed og Høretab får de bedst mulige vilkår for at mestre deres eget liv med de forudsætninger, de har.

CDH’s VISION
CDH vil leve op til og være kendt og anerkendt for at være førende på døvblinde- og høretabsområderne i Danmark. CDH vil være dagsordensættende i forhold til udvikling af vore specialer.

 

 

 

Opdateret