Strategiplan: Tæt samarbejde med kommunerne afgørende

Sociale Tilbud og Specialundervisning

CDH’s strategiplan på børneområdet er tæt knyttet til samarbejdet med kommunerne. Det er der blandt andet kommet ønsker om flere nye undervisningsformer ud af.
Samarbejde med kommunerne er også krumtappen i en forestående undersøgelse af årsager til den dalende søgning til CDH’s landsdækkende undervisningstilbud til børn og unge med døvblindhed.

Læs om den aktuelle status på og de næste skridt i strategiplanen her.

CDH arbejder med en strategiplan for børneområdet på centret. Der skal nemlig ske noget nyt, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde børn med døvblindhed eller høretab, evt. med yderligere funktionsnedsættelser, det højtspecialiserede tilbud, som vi tilbyder dem nu. Og som vi er overbeviste om, at der også vil være brug for fremadrettet.

Derfor er nedsat en strategigruppe, som består af relevante ledere på CDH samt en fagkonsulent og en planlægger i Region Nordjyllands Specialsektor. Et af de tiltag, som strategigruppen har sat i søen - en dialog-rundtur til udvalgte nordjyske kommuner – har tidligere på året været omtalt i CDH’s nyhedsbrev. Formålet med rundturen var bl.a. at fortælle om CDH’s undervisningstilbud og samtidigt få et billede af, hvilke behov kommunerne måtte have på området.

Nu er besøgsrunden afsluttet, og de indsamlede erfaringer er blevet analyseret med det formål at afdække, hvilke yderligere fremtidige tiltag vi med fordel kan sætte i gang.

Der tegner sig eksempelvis ønsker om to-lærerordninger, hvor specialuddannede lærere fra CDH i en periode deltager i undervisningen på lokale skoler, hvor elever med døvblindhed eller høretab går, og ønsker om fjernundervisning via Skype.

”For at blive klogere på denne slags fjernundervisning er vi i kontakt med en specialskole i Finland, Valteri, som har en del erfaringer på området. Det bliver spændende at lære mere om, og se, om og hvordan finnernes erfaringer kan bruges her hos os,” siger Line Rishøj, afdelingsleder i CDH’s Undervisningsafdeling.

Ovennævnte ønsker er altså ved at blive undersøgt nærmere i øjeblikket. Line Rishøj understreger, at hvis et eller flere af disse tiltag bliver sat i værk, vil de naturligvis kun være fagligt bæredygtige, hvis der stadig findes et undervisningstilbud på CDH, hvor fagligheden kontinuerligt er i spil og udvikles.

Hvorfor er søgningen til det landsdækkende undervisningstilbud for døvblinde faldende?
Det er Region Nordjylland/CDH blevet bedt om at undersøge på vegne af det landsdækkende Forum for koordination på det specialiserede og social- og specialundervisningsområde under Socialstyrelsen. Børnene og de unge med døvblindhed og med behov for den specialundervisning, som CDH tilbyder, er derude i kommunerne. Men søgningen til undervisningstilbuddet er alligevel dalende. Undersøgelsen skal gerne afdække årsager til dette.

Den forestående undersøgelse og den efterfølgende analyse kommer desuden til at spille direkte ind i bestræbelserne på at udvikle børneområdet på CDH:

”Vi sender et spørgeskema ud til samtlige kommuner, som således alle får mulighed for at give deres besyv med. Derudover vil vi interviewe fem udvalgte kommuner mere detaljeret. Håbet er, at så mange kommuner som overhovedet muligt deltager i undersøgelsen. For jo flere tilbagemeldinger, jo bedre bliver grundlaget for at kunne afdække og handle på mulige udviklingsområder i vores undervisningstilbud til børn og unge med døvblindhed, således at vi på bedst mulig vis tilgodeser først og fremmest brugernes, men også kommunernes behov,” siger Line Rishøj.

Spørgeskemaet bliver sendt ud i foråret 2018, kommunerne har indtil sidst på foråret til at svare, og analysearbejdet får i gang umiddelbart derefter. Hold øje med CDH’s nyhedsbrev, hvor vi vil orientere om bl.a. resultatet og eventuelle nye tiltag.

Opdateret