Nu får døve tegnbrugere med læsevanskeligheder hjælp til at læse hjemmesider

Det nye digitale værktøj Adgang med tegn, som CDH har stået i spidsen for at udvikle, oversætter nemlig udvalgte, svære ord til tegn, som vises i korte videoklip.

Digitale selvbetjeningsløsninger for borgerne i Danmark er der mange af. Og flere vil uden tvivl komme til. Denne udvikling stiller en stor gruppe af voksne med høretab i en svær situation. De har nemlig læsefærdigheder, som kan sammenlignes med hørende ordblindes i forhold til at afkode ord. Derfor kan de være afhængige af hjælp fra andre, når hjemmesider skal afkodes.

 

Det banebrydende værktøj Adgang med tegn kan fremme den enkelte tegnbrugers selvstændighed, eftersom værktøjet via videoerne med tegn støtter ham eller hende i at læse teksterne.

 

”Vi har tidligere i et samarbejde med Aalborg Universitet konstateret, at voksne med høretab og læsevanskeligheder i høj grad bruger nettet og digitale selvbetjeningsløsninger uden hjælp fra andre, hvis de kan se videoer med tegn, når de støder på ord, som for dem er svære at læse,” siger Lene Schmidt, voksenunderviser på CDH og master i specialpædagogik. Det er Lene Schmidt, som har været primus motor i udviklingen af Adgang med Tegn.

 

”Derfor besluttede vi os for – i samarbejde med betydelige interessenter på området – at udvikle Adgang med tegn, som altså nu er ”i luften.”

 

Lene Schmidt fortæller, at tilbagemeldinger fra brugere og professionelle omkring brugerne viser et billede af stor tilfredshed med Adgang med tegn. Værktøjet lader til at have været tiltrængt, og det er allerede ved at blive kopieret i Norge.

 

Adgang med tegn er blevet til i et samarbejde mellem bl.a. Center for Døvblindhed og Høretab, Digitaliseringsstyrelsen, Dansk Sprognævn, DOT-group og en række tilbud og enkeltpersoner fra det danske tegnsprogsmiljø. Projektet er primært finansieret gennem fondsbevillinger fra Velux Fonden.

 

    

 

Adgang med tegn kort fortal

 • Adgang med tegn er et digitalt værktøj, som støtter tegnbrugere med læsevanskeligheder i at læse danske hjemmesider. Værktøjet oversætter udvalgte ord til tegn, som vises i korte videoklip.  
 • Der er ca. 17.000 videoer med tegn i Adgang med tegn.
   
 • Værktøjet kan bruges på både smartphones, tablets og computer, og det er gratis at bruge. 
   
 • Adgang med tegn kan nemt og gratis installeres på alle hjemmesider, offentlige såvel som private. 
   
 • Læs mere (bl.a. bruger- og installationsvejledningerne), og prøv værktøjet på adgangmedtegn.dk. Prøv det også her på www.cdh.rn.dk  (klik på ”Adgang med Tegn” helt øverst i den orange bjælke, og peg med musen på det markerede ord, som du vil have oversat til tegn) og på borger.dk (Klik på ”Adgang med tegn” i midten helt nederst på siden).

 • Desuden: EU direktivet om webtilgængelighed for alle - eksempelvis døve, blinde, ord- og farveblinde  mv.- træder i kraft i efteråret 2018. Adgang med tegn kan være med til at løse opgaven med at sikre tilgængelighed på alle hjemmesider.

 

Kontaktpersoner:

 

Generelt om Adgang med tegn: Lene Schmidt, voksenunderviser og projektleder for Adgang med tegn, Center for Døvblindhed og Høretab, Tlf. 26 81 47 08, mail. lene.schmidt@rn.dk

Tekniske spørgsmål, f.eks. ang. installation af Adgang med tegn:
Erik Aaskoven efaktum ApS, Tlf.: 70 27 10 88, mobil: 22 29 10 88, mail: eaa@efaktum.dk

 

 

Opdateret