CDH er ikke lukningstruet

Nogle medier har de seneste uger bragt indslag fra og om CDH, som kunne tolkes i retning af, at vi er lukningstruet. Det er vigtigt for forstander Lars Søbye at mane rygter i den sammenhæng i jorden. Vi er ikke lukningstruet.

Det er rigtig, at vi på CDH har udfordringer i Undervisningsafdelingen, eftersom elevtallet hertil er dalende. Og hvis den tendens fortsætter, har vi en situation, hvor vi kommer til at overveje, om det er bæredygtigt at videreføre vores undervisningstilbud til børn med høretab eller døvblindhed, som vi kender det i dag.

Men netop i den sammenhæng har vi en rigtig positiv dialog med alle kommunerne i Region Nordjylland. På et møde i Den Administrative Styregruppe (DAS), hvor der sidder chefer og direktører for kommunerne sammen med Specialsektorens direktør, har vi fremlagt vores situation. Og udvalget er konstruktivt og positivt gået ind i dialogen i forhold til at gøre, hvad der skal gøres for at opretholde undervisningstilbuddet til børn med høretab og børn med døvblindhed på CDH. Også på andre fronter arbejder vi på at opretholde vores højtspecialiserede undervisningstilbud.

Men CDH er jo så meget mere end Undervisningsafdelingen. Vi har både botilbud, aktivitets- og samværstilbud, behandling, konsulentfunktion, materialeproduktion, intern og ekstern kursusvirksomhed - og en hel masse mere. På disse områder har vi gang i rigtigt mange aktiviteter. Vi har oven i købet fokus på flere aktivitetsudvidelser, så hold øje her hjemmesiden og på CDH's Facebook-side (CDH - Center for Døvblindhed og Høretab), hvor vi løbende vil fortælle mere om nyt fra CDH.

CDH LEVER I BEDSTE VELGÅENDE - OG DET BLIVER VI VED MED.

Forstander Lars Søbye

Opdateret