CDH øger fokus på IKT-velfærdsløsninger

Her hos os har vi altid fokus på at leve op til vores mission om at sørge for, at børn og voksne med tilknytning til CDH får de bedst mulige vilkår for at mestre deres eget liv med de forudsætninger, de har. Det gælder også på bl.a. det teknologiske område. Lige nu zoomer vi eksempelvis ind på flere ikt-projekter, som relaterer sig direkte til brugerne.

Eyejustread understøtter læsefærdigheden
Eyejustread er et digitalt værktøj, som følger, hvordan øjnene på den, der læser på skærmen, bevæger sig. Systemet analyserer sig frem til, hvor bumpene ligger for den enkelte læser. Er det udsagnsord, der volder problemer? Lix-niveauet? Noget helt andet? Når læsevejlederne ved, hvor skoen trykker hos den enkelte elev i forhold til læsning, kan de målrette deres læsevejledning meget personligt. Og man må forvente, at målrettet - snarere end generel - vejledning er et godt udgangspunkt for den bedst mulige læsefærdighed hos eleven.

I øjeblikket har CDH gang i et pilotprojekt med Eyejustread på høretabsområdet, både hos børn, unge og voksne. Vi vurderer resultatet af pilotprojektet op til sommerferien i år og tager efterfølgende stilling til, hvordan vi fremover vil benytte os af værktøjet.

Virtual Reality supplerer virkeligheden
Vi har anskaffet os et par Virtual Reality (VR)-briller, som Aktivitets- og samværstilbuddet er ved at prøvekøre med brugere, som har en synsrest. Formålet med brillerne er at flytte verden til brugeren, og den flytning kan have mange vinkler. Man kan f.eks. give brugere, som ellers - bl.a. qua deres funktionsnedsættelser - ikke har mulighed for det, en heftig rutchebanetur, en dykkerudflugt eller en gang bjergbestigning.

VR-brillerne kan også bruges med læring for øje: Man kan f.eks. lære om, hvordan man gebærder sig i trafikken, inden man kommer derud i den virkelige verden.

”VR skal ikke erstatte virkeligheden. VR skal supplere virkeligheden,” understreger Mads Lund-Petersen, som er innovationsmedarbejder på CDH med særligt fokus på ikt-løsninger.

”CDH’s brugere skal stadig ud af huset, ud i virkeligheden. Med VR har de bare mulighed for at øve sig lidt først.”

VR’s sociale vinkel kan bruges af de brugere, som måske ikke er så socialt anlagt til hverdag, eller de brugere, som ikke har mulighed for at være med til diverse arrangementer mv., eller som bare vil genopleve sociale situationer.

”Med VR-brillernes 360 graders kamera har vi mulighed for at optage f.eks. en sommerfest. Når man så ser festen genfortalt gennem brillerne, kan man få en oplevelse af at deltage i den sammen med de andre. Eller deltage i den igen og igen,” forklarer Mads Lund-Petersen.

VR-brillerne kan selvsagt også bruges til underholdning på CDH, ligesom i resten af verden.

Shareplan støtter selvstændigheden
CDH står sammen med tre andre tilbud i Region Nordjyllands Specialsektor foran at afprøve programmet Shareplan, som fokuserer på dels informationsdeling på en skærm og planlægning ”bag skærmen.” På CDH er denne skærm sat op i Aktivitets- og samværstilbuddet.

På skærmen kan brugerne selv erfare, eksempelvis hvem der er på arbejde, eller hvad menuen står på senere på dagen. De bliver således uafhængige af andre i forhold til at finde ud af de ting, som skærmen informerer om.

Shareplan er IKT, som giver borgeren muligheder for egenmestring, men værktøjet er også en strategisk digitalisering, der effektiviserer måden, vi planlægger arbejdet på. Således fungerer en anden del af Shareplan som et planlægningsværktøj for fagpersonerne omkring brugerne.

”Shareplan skal populært sagt afløse fysiske papirkalendere, Excell-ark og lignende, som nu findes spredt rundt omkring på opslagstavler, fælles skriveborde mv.,” siger Mads Lund-Petersen og tilføjer, superbrugere i programmet er ved at blive uddannet i øjeblikket. Når de er på plads, vil mulighederne for fagpersonalet i programmet træde endnu tydeligere frem.

Flere ikt-projekter på vej
Lige nu arbejder vi desuden med et projekt, der fokuserer på ”personaleskærme.” På skærmene skal det være muligt at orientere sig om ansatte, deres funktioner, fysiske placering mv. samt andre afdelingsbestemte faktorer. Skærmene skal være digitale og interaktive, de skal være højt automatiseret og tage højde for interne såvel som eksterne målgrupper, med og uden funktionsnedsættelse.

Vi har også et Find vej på CDH-projekt i gang. Med det ønsker CDH bl.a. at sikre tilgængelighed og skabe gode oplevelser af det fysiske miljø i og mellem CDH’s matrikler for både eksterne og interne brugere. Desuden er intentionen med Find vej-projektet at øge fokus på personalets tid, således at fokus kan være på kerneydelsen i stedet for på at skulle lede efter vejen fra A til B eller at vise vej for andre.

 

 

 

 

Opdateret