CDH styrker videndeling fra praksis til praksis

Som noget nyt har CDH ansat en projektleder, som både skal arbejde med vidensudvikling og materialeproduktion på døvblindeområdet. Ansættelsen er et forsøg på at udvikle døvblindefaglighed gennem erfaringer fra praksis.

Siden 1. januar i år har CDH haft en projektleder ansat i en nyoprettet stilling som projektleder inden for materialeproduktion og vidensudvikling. Formålet med stillingen er dels at udvikle ny viden om målgrupper og indsatser, og dels at formidle viden til døvblindefagligt personale i Danmark.

”Vidensudvikling og materialeproduktion er to sider af samme sag. For den viden, som bliver udviklet, har en meget begrænset værdi, hvis den ikke kommer ud og bliver brugt i praksis. Og det gør den bl.a. ved hjælp af de informations- og vejledningsmaterialer, vi laver,” siger Troels Møller, afdelingsleder i Materialecentret på CDH, som har været med til at oprette stillingen.

I den nye stilling er der et særligt fokus på at undersøge de udfordringer og de succesoplevelser, man oplever i botilbud, skoletilbud, rådgivningstilbud og andre steder, hvor man arbejder med mennesker med døvblindhed. Fra praksis til praksis er nøgleord i stillingen, forklarer Troels Møller.

”Der er mange temaer inden for døvblindeområdet, man kan vidensudvikle på. Men det vigtigste for os er, at vi vælger projekter, som flytter noget i praksis. Vi vil udvikle og formidle viden, som er handlingsorienteret, og som gør en forskel for dem, det i virkeligheden handler om, altså borgerne med døvblindhed,” fortæller afdelingslederen.

Projekter på vej
I øjeblikket er en række projekter i pipelinen hos den nye projektleder, bl.a. en serie temahæfter, som skal understøtte det døvblindefaglige arbejde hos pædagogisk personale, som arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed. Hæfterne kommer til at handle om helt centrale områder inden for døvblindhed, bl.a. syn, hørelse og kommunikation.

Desuden er der to udviklingsprojekter på vej. Det ene er en kortlægning af kommunernes brug af og ønsker til højt specialiserede skoletilbud til døvblindfødte børn. Det andet projekt fokuserer på psykisk sårbarhed hos børn og unge med Usher Syndrom, og det planlægges sammen med CFD.

”Døvblinderådgiverne oplever, at børn og unge med Usher 1 og 2 er i stor risiko for at blive psykisk sårbare og opleve eksempelvis angst, stress, selvmordstanker, eller de kan blive selvskadende. Vi er selvfølgelig interesserede i at få mere viden om, hvad dette skyldes, og hvordan man kan forebygge den psykiske sårbarhed og dermed højne livskvaliteten hos børnene og de unge,” siger Troels Møller og tilføjer:

”Det er et meget godt eksempel på, at der opleves et problem i praksis, som vi forhåbentligt kan være med til at skabe mere viden om ved hjælp af den nyoprettede stilling.”

Et kendt ansigt
Stillingen er oprettet i samarbejde mellem CDH’s døvblindekonsulentfunktion og Materialecentret, som begge arbejder på opdrag fra Koordinering af Specialrådgivningen (KaS), der er en del af Socialstyrelsen. I opdraget ligger også en forpligtigelse til at udvikle og formidle viden, altså præcis det, der er formålet med stillingen.

Opgaven er lagt i hænderne på Flemming Ask Larsen, som mange på døvblindeområdet sikkert kender i forvejen. Flemming Ask Larsen har gennem de seneste mange år arbejdet i forskellige funktioner, som alle har handlet om døvblindhed, bl.a. lærer, rådgiver, kursuskonsulent og forsker.

”Jeg ser frem til at være med til at udbrede kendskabet til den viden og vidensudvikling samt de arbejdsmetoder, som findes på vores område. Forhåbentlig kan min indsats være med til at højne kvaliteten af det i forvejen rigtigt gode arbejde, som bliver lavet på døvblindeområdet i dag,” siger Flemming Ask Larsen.

Flemming Ask Larsen er i første omgang ansat i en forsøgsordning, som løber indtil udgangen af 2018.

Opdateret