Fremtidigt samarbejde med DDL fokuseres

CDH har haft besøg af den nye formand for Danske Døves Landsforbund (DDL), Lars Knudsen, og konsulent Jenny Nilsson. Besøget satte særligt spot på det fælles samarbejde med omdrejningspunkt i fremtiden for elever med høretab i Danmark.

Besøget var et led i Lars Knudsens rundtur til skolerne for børn med høretab, som er med i Lederkollegiet (se info nederst). Et særligt vigtigt punkt på dagsordenen var det fremtidige samarbejde, der handler om at sikre et godt og højt specialiseret tilbud for elever med høretab i Danmark.

”Dette samarbejde mellem interesseorganisationen DDL og specialskolerne for børn med høretab er ikke formaliseret, men det er selvfølgelig vigtigt, og vi i Lederkollegiet ønsker os mere konkrete tiltag at samarbejde om. Det ønsker DDL sig heldigvis også,” siger Lars Søbye, forstander på CDH.

På nuværende tidspunkt er ingen helt specifikke tiltag i gang. Men de er på vej. DDL er nemlig inviteret med til Lederkollegiets kommende møde i foråret, og her skal deltagerne drøfte konkrete tiltag at samarbejde om.

Det glæder Lars Søbye, at håndgribelige tiltag er rykket nærmere, eftersom fokuseret samarbejde, videndeling mv. mellem alle interessenter er ovenud vigtige faktorer på et så højtspecialiserede område som høretabsområdet er, hvis indsatser og tiltage skal ”rykke noget.”

For at sikre et optimalt samarbejdsgrundlag var det også magtpåliggende for Lars Søbye at sørge for, at DDL fik et klart billede af, hvilket komplekst tilbud, CDH er. Ind i den klarlægning spiller bl.a. aflivning af myter:

”Vi oplever, at der findes myter om CDH, også hos bl.a. DDL. Det er myter, som kan forplumre det samlede billede, ikke bare af os, men i en vis grad også af høretabsområdet mere generelt. Derfor skal de myter aflives. Det er således vigtigt for mig at understrege, at CDH ikke er ved at lukke. Tegnsprogsmiljøet her hos os er ikke for nedadgående, tværtimod. CDH er ikke kun for mennesker med døvblindhed, men vi servicerer en rigtig stor gruppe af mennesker med høretab. Til eksempel har vi over 60 voksne døve kursister på vores voksenundervisningshold”.

Forstanderen mener, at det lykkedes at aflive myter ved DDL’s besøg. Som han i øvrigt oplevede som åbent og konstruktivt dialogorienteret.

”Jeg har absolut positive forventninger til vores fremtidige samarbejde med DDL og deres samarbejdsorienterede nye formand,” siger Lars Søbye.

 

Skolerne i Lederkollegiet
De offentlige specialskoler rundt om i landet, som tilbyder undervisning for elever med høretab, er repræsenteret i Lederkollegiet. Det handler om CfH (Center for Høretab) i Fredericia, Langelinieskolen i København, og CDH (Center for Døvblindhed og Høretab) i Aalborg.

Forstander for CDH, Lars Søbye, er formand for kollegiet, hvis overordnede opgave er at sikre et nationalt blik på og en overordnet koordinering af forskellige faktorer vedrørende samt vidensdeling i relation til undervisningsområdet for elever med høretab.

Lederkollegiet mødes fire gange om året.

 

 

 

Opdateret