Ny organisering i Specialsektoren

Specialsektoren i Region Nordjylland, som CDH er en del af, står lige nu over for en reorganisering. Formålet er at styrke sektorens beslutnings-, sammenhængs- og implementeringskraft, således at den samlede organisation kan handle endnu hurtigere og endnu mere effektivt, så vi altid kan løse vores fornemste opgaver: At sikre de bedst mulige tilbud til brugerne.

Omdrejningspunktet i den nye organisering er sammenhængskraft og tydelighed. Kommunikationsvejene skal være lette og overskuelige, ligesom der skal være tæt og tydelig sammenhæng mellem overordnede strategier og det daglige arbejde, indsatser, projekter mv. Faglighed og kvalitet er naturligvis fortsat i højsædet – det er bl.a. for at kunne at understøtte disse endnu bedre, at den nye organisering finder sted.

Ændringer vedrørende CDH
Den væsentligste organisatoriske ændring er, at de nuværende 15 tilbud i hele Specialsektoren organiseres i fire områder. CDH kommer til at udgøre et område sammen med Institut for Syn og Hørelse og Specialbørnehjemmene.

Hvert område får en overordnet områdechef, mens der på hvert enkelt tilbud ansættes tilbudsledere. Områdechefen har et strategisk fokus og ansvar for områdets drift, udvikling, strategier m.v., herunder at sikre en tæt kobling mellem strategi og drift. Tilbudslederne skal have et særligt fokus på at understøtte implementeringen af relevante indsatser og den faglige udvikling på tilbuddet. Hver afdeling på de enkelte tilbud, eksempelvis CDH, skal ledes af en afdelingsleder.

På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige mere om, hvordan virkeligheden mere konkret kommer til at se ud i den nye organisering. Heller ikke, hvilke justeringer der vil ske internt på CDH. Lige nu er en beslutningsproces, som involverer bl.a. sektorens MED-organisation, i gang. Når områdecheferne og tilbudslederne tiltræder den 1. juni 2018, træder den nye organisering i kraft.

Følg gerne med i CDH’s nyhedsbreve, hvor vi vil holde jer løbende orienteret.

Opdateret