Dansk Tegnsprogsdag 2018

Den 13. maj er Dansk Tegnsprogsdag. Her markerer vi, at dansk tegnsprog den 13. maj 2014 blev officielt anerkendt af Folketinget.

 

Hvad betyder det så for dansk tegnsprog og brugerne af det, at sproget er blevet officielt anerkendt? Der kan være mange forskellige betydninger, som kan opleves forskelligt af hver enkelt tegnsprogsbruger.

Men sikkert er det, at den officielle anerkendelse bl.a. betyder, at tegnsprogsbrugernes modersmål nu betragtes som et fuldgyldigt sprog, der skal have samme rettigheder og vilkår som dansk. Tegnsprogsbrugerne har ret til samme sproglige tilgængelighed til samfundet som de, der taler dansk.

Disse rettigheder kan bruges som løftestang for det arbejde, som fokuserer på at forbedre vilkårene for tegnsprog i samfundet generelt. Anerkendelsen understøtter også arbejde med at leve op til FN's Handicapkonvention, bl.a. sigter mod, at mennesker med funktionsnedsættelser sikres fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet.

Alt dette og meget mere mener vi på CDH er gode grunde til at fejre Dansk Tegnsprogsdag 2018. Stort tillykke til dansk tegnsprog.

Opdateret