Fjernundervisning, rejsehold og temadage på vej

Vi arbejder til stadighed på at sikre, at der også i fremtiden skal være et højtspecialiseret, bæredygtigt undervisningstilbud til børn med døvblindhed eller høretab. Det arbejde foregår i samarbejde med flere forskellige relevante interessenter, bl.a. kommunerne, og nu er der igen nyt fra den front. Vi har nemlig nye ydelser og initiativer på vej.

Den ene nye ydelse er fjernundervisning via Skype, som er målrettet elever med høretab, som går i lokale skoler, og som har behov for visuel kommunikation for at forbedre deres læringsudbytte. Det faglige indhold i fjernundervisningen vil blive udarbejdet efter den enkelte skoles og den enkelte elevs behov, og den vil blive tilrettelagt i samarbejde mellem en lokal lærer og en lærer på CDH.

Fjernundervisningen afprøver vi i et pilotprojekt i efteråret 2018, og vi regner med at tilbyde den som ydelse fra primo 2019.

Vi har udarbejdet denne form for fjernundervisning på baggrund af erfaringer fra Norge og Finland, som har lang og velafprøvet erfaring på området.

Den anden nye ydelse, som er på vej, er et rejsehold af højtspecialiserede lærere, som kan bistå undervisningen af elever med høretab lokalt i kommunerne. Rejseholdet står til rådighed for praksisfeltet og specialskolerne i kommunerne, og det kan indgå i forskellige sammenhænge: Tolærerordninger, evt. inkl. undervisning over for eleverne med høretab og andre elever i klassen, sidemandsoplæring af klassens lærere mv.

Vi forventer at kunne tilbyde rejseholdet i løbet af skoleåret 2018-2019.

Ud over disse to nye ydelser vil vi fremover tilbyde temadage for fagpersonale på høretabsområdet i kommunerne i vores dækningsområde. Temadagene vil finde sted mindst en gang om året, og det faglige indhold i dem vil være fokuseret på metoder og tilgange i undervisningen af børn med høretab, ligesom der vil være mulighed for dialog om eventuelle behov til tilpasninger af de ydelser og indsatser, som vi tilbyder i CDH’s Undervisningsafdeling.

Næstkommende temadag ligger den 11. juni 2018, og temaet for dagen er ”At bruge sproget.”

Slutteligt kan vi med glæde fortælle, at hele tre nye elever er blevet optaget i CDH’s Undervisningsafdeling i løbet af de seneste månder. Vi er rigtigt glade for at kunne tilbyde dem den højtspecialiserede undervisningen i et trygt undervisningsmiljø, som er vores varemærke.

 

Opdateret