Temadag Audiovisuel perception - Vi hører med hjernen

Velkommen til en temadag med audiograf Rolf Mjønes, som vil fortælle om en ny forståelse af den funktionelle hørelse. En forståelse, som tager fokus væk fra øret og over på hjernen.

Rolf Mjønes er ansat på Eikholt i Norge og har særligt fokus på auditive bearbejdningsvanskeligheder.

Temadagen er især målrettet fagpersoner på døvblindeområdet og på høretabsområdet.

Temadagen finder sted onsdag den 24. oktober 2018, kl. 09.00-15.00, på Center for Døvblindhed og Høretab i Aalborg. 

Meld dig til via plan2learn.dk.

 

Opdateret