Vi-kultur in action på videndelingskonference

Området for Kommunikation og Specialpædagogik (OKS) holder en videndelingskonference for og med alle ansatte i hele området. Medarbejdere og ledere er både workshopholdere og publikum. Formålet med konferencen er at bygge en ny fælles bro, som kan støtte ambitionen om at skabe sammenhæng, fællesskab og faglige synergieffekter på tværs i området. Det hele til gavn for de borgere, som vi er sat i verden for at hjælpe. 

"Vi har fra det tidligere CDH rigtigt gode erfaringer fra denne slags konferencer, hvor fagfolk deler deres viden med hinanden. Konferencerne er en god måde at lære hinanden og nye fagområder at kende, ligesom man får overblik over den samlede enhed, som vi alle er en del af. Chancerne for at få en rimelig fornemmelse af, hvor i området man vil kunne hente viden, som man kan bruge i sit arbejde, er også gode," siger Lars Søbye, områdechef i OKS.

"De konferencer, vi tidligere har holdt, har desuden vist sig at have god effekt på især skabelsen af sammenhængskraft og vi-kultur i forbindelse med sammenlægninger. Så vores OKS-konference skal ses som et håndgribeligt skridt i strategiarbejdet i Specialsektoren, som jo fokuserer på bl.a. vi-kultur, sammenhængskraft, faglige synergieffekter og meningsfulde fællesskaber," siger områdechefen.

Netop dette er socialdirektør Dorte Juul Hansen glad for:

"Det er et rigtigt godt initiativ, man har taget i OKS med tilrettelæggelsen af en konference på tværs af både faggrupper, målgrupper og tilbud i området," siger hun.

"Vi har med en omorganisering af Specialsektoren netop ønsket, at den nye struktur skulle understøtte vidensdeling, oplevelsen af sammenhæng på tværs og vi-kultur med henblik på at opnå synergieffekter, til gavn for de borgere, vi er sat i verden for at hjælpe. Det man må sige, denne konference er et godt eksempel på."

Bred vifte af fagligheder fra alle tilbud
Rygraden i konferencen – som i øvrigt hedder Sammen kan vi….finde noget at bruge hinanden til" - er over 30 workshops, som har rod i de mange vidt forskellige fagligheder, som tilsammen udgør OKS. Og det er fagfolkene selv, som holder alle workshops.

"For at sikre ejerskab i hele området, har devisen for planlægningen af konferencen lydt "Så bredt som muligt, så mange fagligheder som mulig," fortæller Helle B. Selling, udviklingskonsulent, som er en af dem, der har været med til at planlægge konferencen. Alle tilbud har været repræsenteret i planlægningsgruppen, ligesom alle tilbudsledere og afdelingsledere har "båret" konferencen ud i egne afdelinger.

Og når dørene slås op til de to konferencedage, vil hvert enkelt tilbud i området også være repræsenteret ved flere forskellige workshops, hvor en bred vifte af fagligheder er i fokus.

Workshopholdere om, hvad publikum kan forvente af deres workshops

Helle Wang, fysioterapeut, Undervisning og Behandling – CDH
"De, som deltager i workshoppen om lungefysioterapi, får en grundlæggende teori om lungerne. Denne teori bliver koblet til behandlingstiltag, hvorfra vi kan få en snak om, hvad de allerede gør, og bare skal fortsætte med eller gøre mere af, samt få inspiration til, hvad der kan implementeres i hverdagen hos borgere med nedsat lungefunktion, eller hvis en borger får lungebetændelse."

Karina Højbjerre Seiler, pædagogisk konsulent, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD):
"Publikum i workshoppen om Interview af børn og unge med USHER-syndrom kan forvente at få kendskab til et hjørne af ISHD, som de ikke kendte i forvejen. De kan forvente at blive inspireret i deres egen tilgang til vejledning af andre mennesker (som udgangspunkt primært børn og unge, der lever med udfordringer grundet fysiske funktionsnedsættelser)."

Nedslag i, hvad publikum forventer af konferencen

Camilla Bødstrup, ASK-konsulent, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed:
"Ved at deltage i konferencen forventer jeg at blive klogere på den faglighed, som Området for Kommunikation og Specialpædagogik repræsenterer. Måske er det endda muligt at få øje på nye samarbejdsmuligheder eller snitflader i forhold til min egen faglighed."

Janne Skov Kristensen, pædagog, Specialbørnehjemmene:
"Jeg forventer at få et indblik i, hvordan man arbejder på de andre afdelinger og derigennem opnå en følelse af sammenhørighed og fælles fodslag trods forskelligheder. Samtidig må der for alle parter også være grundlag for inspiration både den ene og den anden vej."

Helle Wang, fysioterapeut, Undervisning og Behandling – CDH:
"Jeg forventer at få indblik i, hvor bredt vores område spænder inden for andre faggrupper, og at få inspiration til fremtidige samarbejdsrelationer."

Karina Højbjerre Seiler, pædagogisk konsulent, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed:
"Jeg forventer at få en stærkere følelse af fagligt fællesskab i en stor organisation. Min erfaring er utroligt positiv fra tidligere arrangementer af denne slags."

 

Området for Kommunikation og Specialpædagogik består af...
….de fire tilbud Aktivitets- og Botilbud - CDH, Undervisning og Behandling - CDH, Specialbørnehjemmene samt Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed. Derudover er der en tværgående Fællesfunktion.
Området er en del af Specialsektoren i Region Nordjylland.

Bonusinfo
Videndelingskonferencen Sammen kan vi…finde noget at bruge hinanden til holdes 5. og 6. september 2019. Programmet er ens de to konferencedage.

OBS: Konferencen er for ansatte i Området for Kommunikation og Specialpædagogik og andre specielt inviterede.

Opdateret