VISO: Området for Kommunikation og Specialpædagogik har vundet to udbud mere

Vi skal løse opgaver på to nye områder på det mest specialiserede børneområde, ”Kommunikation og bevægelseshandicap” og ”Bevægelseshandicap og hjælpemidler”. Vi vandt udbuddet på begge områder som delaftaler sammen andre leverandører.

Anerkendelsen er ikke til at tage fejl af

Vi er fra 1. august i år til 31. juli 2025 sammen med Kommunikationscentret i Hillerød og Det Specialiserede Regionale Socialområde landsdækkende VISO-leverandører i forhold til ”Kommunikation og bevægelseshandicap”, mens vi sammen med Det Specialiserede Regionale Socialområde er leverandører på området for ”Bevægelseshandicap og hjælpemidler”.

”Jeg ser det som en tydelig anerkendelse af vores højt specialiserede faglighed, at Socialstyrelsen har valgt vores tilbud som leverandør på endnu to VISO-områder. Der er ingen tvivl om, at udvælgelsen vidner om, at Socialstyrelsen - som jo har et overordnet ansvar for, at borgerne på de mest specialiserede områder får de bedst mulige tilbud - ser os som nogle af leverandørerne fra ”øverste hylde”.
Vi er meget glade for udvælgelsen, som givetvis understreger vores værd og det gode omdømme, vi allerede har, bl.a. i kommunerne og hos andre samarbejdspartnere,” siger Lars Søbye, områdechef i Området for Kommunikation og Specialpædagogik.

Afdelingsleder Ole D. Andersen, som har stået for koordineringen af udbudsansøgningen i Området for Kommunikation og Specialpædagogik, mener desuden, at udvælgelsen både er motiverende og forpligtende:

”Når betydelige eksterne instanser vurderer, at vi er blandt de mest højt specialiserede områder, så er det svært ikke at se det som et anerkendende stempel og et udtryk for den høje grad af faglighed, vi som tilbud står for og kan levere. Det er motiverende at vide, at man også på landsplan vil drage nytte af den viden og de kompetencer, som dagligt folder sig ud i det nordjyske. ”Omkring opgaven som VISO-leverandør
At være VISO-leverandør indebærer, at man er forpligtet til at stå til rådighed med sin altid opdaterede, højt specialiserede ekspertise, når bl.a. alle landets kommuner har brug for den i deres bestræbelser på at levere det bedst mulige til borgerne. Derudover er leverandørerne forpligtet til systematisk at opsamle, bearbejde og dele viden om deres fagområder.

Opgaven som VISO-leverandør på området ”Kommunikation og bevægelseshandicap” forpligter Området for Kommunikation og Specialpædagogik til at stå til rådighed i 400 timer om året i fem år. På området ”Bevægelseshandicap og hjælpemidler” handler det om 350 timer om året i fem år.
Det vil være afdelinger i to af områdets tilbud – Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed samt Undervisning og Behandling - CDH, som løfter de nyvundne VISO-opgaver.

Området for Kommunikation og Specialpædagogik har i forvejen VISO/VISO-KaS-kontrakter vedrørende Specialrådgivning for døvblinde, Specialrådgivning til børn og unge med høretab (sidstnævnte i et konsortium sammen med Center for Høretab i Fredericia) og materialeproduktion på døvblinde- og høretabsområdet.


Opdateret