De fysiske rammer

Danaliens fysiske rammer understøtter beboernes selvstændighed

Alle beboere på Danalien har hver deres lejlighed med eget bad og toilet. Derudover er der en række fællesrum, køkken, personalekontorer, specialrum mv. Vi har også egne udendørsarealer med gangsti, havemøbler, grill mv.

Det allermeste på Danalien har til formål at støtte beboerne i bl.a. deres selvstændighed og selvbestemmelse. Det gælder også vores fysiske rammer, som på mange forskellige måder er specialindrettet til beboere med medfødt døvblindhed og til at kompensere for de funktionsnedsættelser, de har.

Taktile ledelinjer og kontrastfarver

Når man er udfordret på fjernsanserne syn og hørelse, bruger man andre sanser i situationer, hvor seende og hørende automatisk læner sig op ad fjernsanserne. Fx, når man skal fra A over B til C. Personer med døvblindhed bruger i høj grad den taktile sans (i bred forstand følesansen) til at orientere sig med. Derfor har vi en del fysiske, taktile ledelinjer, som guider beboerne.
Der er fx særlige streger og felter i gulvet, som føles anderledes end resten af gulvbelægningen, og som markerer, hvor i huset man er. Stregerne er desuden holdt i kontrastfarver, for når man har nedsat syn, er det vigtigt, at det er muligt at skelne tingene fra hinanden.

Kontrastfarver er også placeret ved fx dørkarme for at markere, at her kommer en dør ind til et andet rum. Også bl.a. bordopdækningen har fokus på kontraster. Hvide tallerkener på et hvidt bord duer fx ikke, for den sammensætning vil blive opfattet som bare en hvid flade.

Nogle rum eller steder kan også være markerede af håndgribelige symboler, som fortæller, at nu er man ved netop dette sted i huset.

Der er gangbarrer monteret på væggene, som man kan støtte sig til. Barrerne har mærkbare knopper, som markerer start og slut på barren.

Taktile ledelinjer har vi både inden- og udendørs.

Særligt fokus på at undgå visuel og auditiv støj

Beboernes forskellige grader af sansetab, og evt. også sensitivitet, kalder på særlige hensyn vedrørende det, som kan ses og høres.

Vi søger at undgå unødig visuel støj, bl.a. i fællesrummene. Der må ikke være unødvendige ting i rummene, som kan rode og være i vejen, hverken visuelt eller rent fysisk.

Auditiv støj minimerer vi også inden for rimelighedens grænser. Derfor er vi bl.a. opmærksomme på, at møblerne – fx stole, som trækkes ud og skubbes ind - er støjsvage, flere af dørene er automatiske mv.

Vi har desuden et specielt lysstyringssystem, hvor lyset indendørs reguleres efter både det aktuelle lys uden for vinduerne og efter lysets naturlige døgnrytme.

Beboernes behov er forskellige, og hvad angår fællesrummenes fysiske rammer er målet en balance, som tilgodeser alles behov bedst muligt. I beboernes egne lejligheder er de fysiske rammer så vidt muligt indrettet efter beboerens personlige præferencer.

Fysiske rum til særlige aktiviteter

Danalien har en række særlige rum og andet, som i særlig grad stimulerer sanserne. Beboerne har eksempelvis mulighed for at tage et spabad, få massage i massagerum, spille på de udendørs musikinstrumenter og nyde sansestien, som er etableret rundt om huset
I umiddelbar forlængelse af botilbuddet ligger aktivitets- og samværslokaler med bl.a. svømmebassin og snoezelrum. Der er også en mekanisk vippestol, som kan aflaste kroppen.


Ud over den særligt målrettede indretning af de fysiske rammer til personer med døvblindhed er hele huset også indrettet gængs handicapvenligt. Eksempelvis kan kørestole og lignede ubesværet komme rundt. Vi har selvfølgelig også alle relevante handicapredskaber som eksempelvis lifte mv.