Hvad er døvblindhed?

Døvblindhed er en kombineret nedsættelse af syn og hørelse i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden. Døvblindhed er således en selvstændig funktionsnedsættelse.

Døvblindhed stiller helt særlige krav til fagpersonerne omkring borgerne, til de fysiske rammer og andre faktorer.

Læs mere om døvblindhed.