Hvem bor på Danalien?

Det gør 15 voksne med medfødt døvblindhed i alderen fra start 20’erne til ca. 70 år. Danalien er et tilbud efter Serviceloven § 108.

Som følge af den medfødte døvblindhed har alle beboerne så alvorligt nedsat både syn og hørelse, at den ene sans ikke kan kompensere for den anden. Men der kan være store variationer i, hvor meget sanserne er nedsat hos de enkelte personer. Nogle har varierende grader af syns- og/eller hørerester, mens andre er helt døve og/eller blinde.

De fleste af beboerne har desuden yderligere funktionsnedsættelser. Det kan være forskellige psykiske udfordringer, fysiske funktionsnedsættelser som eksempelvis forskellige former for og grader af spastiske lammelser, neurologiske funktionsnedsættelser, udfordringer med balancen mv.
Beboerne har varierende behov for social- og specialpædagogisk bistand i form af kommunikativ støtte, guidning, tolkning og vejledning i forhold til at få struktur på hverdagen, praktisk hjælp med hygiejne, måltider mv., samt pleje af forskellige slags.

Beboerne på Danalien er med andre ord en kompleks gruppe. De har hver især forskellige udgangspunkter, som kræver forskellige indsatser fra personalets side. Samtidigt er Danalien et fællesskab for alle beboerne. Personalet har en specialuddannelse og er helt særligt omstillingsparat, når de går efter at finde den bedst mulige balance mellem at møde dels den enkeltes behov, dels fællesskabets behov.