Kommunikationsformerne

Unik kommunikation med hele kroppen

Taktilt tegnsprog, tale, håndalfabet, tegn til tale, haptiske tegn, konkreter, punktskrift. Evt. en blanding af flere af disse. Der er mange forskellige kommunikationsformer på Danalien, og de har det til fælles, at de tager udgangspunkt i kroppen. Både beboernes og medarbejdernes kroppe. Man kommer helt bogstaveligt tæt på hinanden her, for størstedelen af kommunikationen foregår via forskellige slags berøringer. Det kan være hånd mod hånd, arm mod hånd, hånd mod brystkasse, hånd mod hals (for at mærke vibrationerne fra talen), hånd mod ben eller ryg. Eller noget andet. Variationerne er næsten uendelige.

Kommunikationen tager udgangspunkt i kroppen, fordi beboernes både syn og hørelse er nedsat i sådan en grad, at disse to fjernsanser ikke kan kompensere for hinanden. Derfor baserer kommunikationen sig på andre sanser, fx den taktile sans (berøring) og den kinæstetiske sans (bevægelse).

Det er altid den enkelte beboer, som er i centrum for kommunikationen. Derfor er der næsten lige så mange variationer af hver enkelt kommunikationsform, som der er beboere. For selv om en del tegn går igen hos de fleste, så har hver enkelt beboer helt individuelle tegn for mange ting, begreber mv. Man kan sige, at der er mange unikke ”dialekter” i kommunikationen på Danalien.
Kommunikation er en vigtig nøgle til verden, til trivsel og udvikling for alle mennesker. Og for personer, som har medfødt døvblindhed, er det afgørende at have adgang til kompetente partnere, som har helt særlige, højt specialiserede kommunikative kompetencer. Derfor prioriterer vi medarbejdernes konstante faglige kompetenceudvikling højt, så vi altid er opdateret på den udvikling, som sker på bl.a. kommunikationsområdet.

Arbejdet på døvblindeområdet – bl.a. kommunikationsarbejdet - har mange lag, forgreninger og fokuspunkter. Du kan læse mere om det hele på siderne om døvblindhed.