Personalet på Danalien

Personale med forskellige faglige baggrunde


Der er ca. 36 medarbejdere i alt på Danalien.
De fordeler sig på flere forskellige faggrupper:

• Pædagoger med specialuddannelse vedr. døvblindhed

• Pædagogmedhjælper

• Rengøringspersonale

• Køkkenpersonale

• Afdelingsleder

• Studerende

Derudover har Danalien faste nattevagter ansat samt et fast vikarteam, som kender beboerne og huset.

Uanset, hvilken faglig baggrund personalet har, så arbejder alle på tværs med borgerne i centrum. Se også Tværfagligheden på Danalien, hvor det tværfaglige samarbejde – både internt på Danalien, men også mellem Danalien og specialister andre steder i Området for Kommunikation og Specialpædagogik - er mere detaljeret beskrevet.