De fysiske rammer

Klodens fysiske rammer understøtter beboernes selvstændighed

Alle beboere på Kloden har hver deres lejlighed med eget thekøkken samt bad og toilet. Lejlighederne er organiseret i fire levegrupper, og der er fællesarealer, som forbinder alle levegrupperne. Derudover er der en række øvrige fællesrum, køkken, personalekontorer mv. Vi har også egne udendørsarealer med forskellige aktivitetsmuligheder.

Det allermeste på Kloden har til formål at støtte beboerne i bl.a. deres selvstændighed og selvbestemmelse. Det gælder også vores fysiske rammer, som på mange forskellige måder er specialindrettet til beboere med medfødt døvblindhed og til at kompensere for de funktionsnedsættelser, de har.

Taktile ledelinjer og kontrastfarver

Når man er udfordret på fjernsanserne syn og hørelse, bruger man andre sanser i situationer, hvor seende og hørende automatisk læner sig op ad fjernsanserne. Fx, når man skal fra A over B til C. Personer med døvblindhed bruger i høj grad den taktile sans (i bred forstand følesansen) til at orientere sig med. Derfor har vi en del fysiske, taktile ledelinjer, som guider beboerne.
Der er fx særlige streger og felter i gulvet, som føles anderledes end resten af gulvbelægningen, og som markerer, hvor i huset man er. Stregerne er desuden holdt i kontrastfarver, for når man har nedsat syn, er det vigtigt, at det er muligt at skelne tingene fra hinanden.

Kontrastfarver er også placeret ved fx dørkarme for at markere, at her kommer en dør ind til et andet rum. Også bl.a. bordopdækningen har fokus på kontraster. Hvide tallerkener på et hvidt bord duer fx ikke, for den sammensætning vil blive opfattet som bare en hvid flade.

Nogle rum eller steder kan også være markerede af håndgribelige symboler, som fortæller, at nu er man ved netop dette sted i huset eller på udearealerne.

Der er gangbarrer monteret på væggene, som man kan støtte sig til. Barrerne har mærkbare riller, som markerer start og slut på barren.

Taktile ledelinjer samt guidende lys har vi både inden- og udendørs.

Særligt fokus på at undgå visuel og auditiv støj

Beboernes forskellige grader af sansetab, og evt. også sensitivitet, kalder på særlige hensyn vedrørende det, som kan ses og høres.

Vi søger at undgå unødig visuel støj, bl.a. i fællesrummene. Der må ikke være unødvendige ting i rummene, som kan rode og være i vejen, hverken visuelt eller rent fysisk.

Auditiv støj minimerer vi også inden for rimelighedens grænser. Derfor er vi bl.a. opmærksomme på, at møblerne – fx stole, som trækkes ud og skubbes ind - er støjsvage, flere af dørene er automatiske mv.

Beboernes behov er forskellige, og hvad angår fællesrummenes fysiske rammer er målet en balance, som tilgodeser alles behov bedst muligt. I beboernes egne lejligheder er de fysiske rammer, bl.a. lyssætningen, så vidt muligt indrettet efter beboerens personlige præferencer.