Kommunikationsformerne

Unik kommunikation med hele kroppen

Taktilt tegnsprog, visuelt tegnsprog, verbal tale, tegn til tale, haptiske tegn, konkreter, punktskrift samt en eventuel blanding af flere af disse udgør de mange forskellige kommunikationsformer på Kloden. Kommunikationsformerne har det til fælles, at de tager udgangspunkt i kroppen, hvor man kommer helt tæt på hinanden. Størstedelen af kommunikationen udtrykkes og udføres via forskellige slags berøringer, som eksempelvis hånd mod hånd, arm mod hånd, hånd mod brystkasse, hånd mod ben eller ryg. Variationerne er næsten uendelige. Det er blot afgørende, at kommunikationen er udviklet sammen med og tilpasset til den enkelte beboer.

Kommunikationen tager udgangspunkt i kroppen, fordi beboernes både syn og hørelse er nedsat i sådan en grad, at disse to fjernsanser ikke kan kompensere for hinanden. Derfor baserer kommunikationen sig på andre sanser, fx den taktile sans (berøring) og den kinæstetiske sans (bevægelse).

Det er altid den enkelte beboer, som er i centrum for kommunikationen. Både i forhold udtryksform og tiltaleform. Dette betyder, at der er et utal af måder at kommunikere, for selv om en del tegn går igen hos de fleste, så har hver enkelt beboer helt individuelle tegn og betydninger for mange ting, begreber mv. Man kan sige, at der er mange individuelt udviklede sprog med unikke ”dialekter” i kommunikationen med beboerne på Kloden.

Kommunikation er en vigtig nøgle til verden, til trivsel og udvikling for alle mennesker. Og for personer, som har medfødt døvblindhed, er det afgørende at have adgang til kompetente partnere, som har helt særlige, og højt specialiserede kommunikative kompetencer. Derfor er medarbejdernes faglige kompetenceudvikling højt prioriteret, så vi altid er opdateret på den udvikling, som sker på bl.a. kommunikationsområdet i forhold til både at forstå og aflæse forskellige former for kommunikative udtryk.

Arbejdet på døvblindeområdet – bl.a. kommunikationsarbejdet - har mange lag, forgreninger og fokuspunkter. Du kan læse mere om det hele på siderne om døvblindhed