Personalet på Kloden

Personale med forskellige faglige baggrunde

Der er ca. 70 medarbejdere i alt på Kloden.
De fordeler sig på flere forskellige faggrupper:

• Pædagoger med efteruddannelse i døvblindhed

• Pædagogmedhjælper

• Rengøringspersonale

• Køkkenpersonale

• Afdelingsledere

• Studerende

Derudover har Kloden faste nattevagter ansat samt et fast vikarteam, som kender beboerne og huset.

Uanset, hvilken faglig baggrund personalet har, så arbejder alle på tværs med borgerne i centrum.