Tværfagligheden

Det tværfaglige samarbejde har borgeren i centrum

Alle, som bor på Kloden, har hver især forskellige behov, som kalder på en fælles indsats fra flere faggrupper.
Derfor har vi medarbejdere med forskellige faglige baggrunde ansat: Pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, køkkenpersonale, sygeplejersker, specialkonsulenter mv.
Nogle af disse arbejder direkte på Kloden, mens andre hører til i andre afdelinger i Området for Kommunikation og Specialpædagogik. Men uanset, hvor i organisationen fagpersonerne er placeret, så arbejder de alle sammen og på tværs med en enkelte borger i centrum.

Hver borger har sit tværfaglige team

Hver borger har sit eget tværfaglige team tilknyttet, som i fællesskab har ansvaret for den enkeltes kort sagt trivsel.
I hvert team er de fagligheder repræsenteret, som er relevante for den enkelte borger.
Kloden er et specialpædagogisk tilbud, så pædagoger med en specialuddannelse vedrørende døvblindhed er altid tilknyttet alle teams. Pædagogernes kerneopgaver er at understøtte borgernes trivsel, udvikling, selvbestemmelse, livskvalitet, adgang til socialt fællesskab og medborgerskab mv.
Derudover er det typisk sygeplejersker samt fysio- og ergoterapeuter, som er i de tværfaglige teams. De understøtter borgernes behov for sygepleje og anden behandling. Det kan ske løbende i hverdagen, men fagpersonerne kan også være bindeled mellem borgeren og sundhedsvæsenet, fx sygehus eller praktiserende læger mv.

Køkkenet også med i den tværfaglige indsats

Hver levegruppe på Kloden har eget køkken, og hele Kloden har to køkkenmedarbejdere ansat. Deres kostfaglighed spiller også ind i den tværfaglige indsats over for borgerne, bl.a. i forhold til specialkost og anden ernæringsmæssigt målrettet kost. Eller i forhold til livretter, andre ønsker og præferencer.
At vi har et køkken i huset gør, at borgerne kan nyde al den hjemlighed, et køkken giver. De kan være med i madlavningen, hvis de har lyst til det, ligesom de "bare" kan nyde sanseoplevelsen af bl.a. de dufte, madlavningen har.
Botilbud for Voksne med Døvblindhed har det økologiske spisemærke i sølv. Det betyder, at al mad på alle afdelinger er mindst 60-90 % økologisk.

Nem adgang til specialassistance

Nogle gange har borgerne behov for psykologisk assistance, fx i forbindelse med afdækning af problematikker, udviklingspotentiale mv. Andre gange handler det om at indrette de fysiske rammer, så de understøtter borgernes (evt. ændrede) syn eller hørelse, fx med mere eller mindre belysning, tydeligere farvekontraster på middagsbordet, støjdæmpning mv. Eller personalet kan have behov for særlig sparring i forhold til den pædagogiske praksis. Her kan vi trække på psykologer og forskellige specialkonsulenter, som er ansat andre steder i Området for Kommunikation og Specialpædagogik.

At vi har så mange relevante fagligheder ansat i området, gør, at borgerne har en del nemmere og hurtigere adgang til ekspertassistance, end hvis alt skulle hentes ”helt uden for huset.”