Om Botilbud for Voksne med Døvblindhed

Botilbud for Voksne med Døvblindhed er landsdækkende tilbyder en række specialiserede døgntilbud for voksne med medfødt døvblindhed (Serviceloven, §108). Vi har et tæt samarbejde med andre tilbud i Området for Kommunikation og Specialpædagogik, især Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab samt Center for Sansenedsættelse.

Borgerne har desuden mulighed for at gå i skole på Aalborgskolen, som tilbyder folkeskole, STU og voksenundervisning.

Derudover er en række sundhedsfaglige ressourcer tilknyttet tilbuddet, bl.a. fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykolog, sygeplejersker, synskonsulent, mobility mv.