Personale

I Botilbud for Voksne med Døvblindhed er ca. 90 ansatte. 

Også andre fagpersoner, end de, som er direkte ansatte i tilbuddet (f.eks. ansatte i Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab eller ansat i Center for Sansenedsættelse), deltager på forskellig vis i arbejdet med borgerne. Tilsammen fordeler fagpersonerne sig på følgende faggrupper:

• Pædagoger med specialuddannelse
• Pædagogmedhjælpere
• Lærere med specialuddannelse
• Social- og sundhedsmedarbejdere
• Ernæringsassistenter
• Husassistenter
• Serviceassistenter
• Tale-hørepædagoger
• Døvblindekonsulenter
• Kursuskonsulenter
• Arbejdsmiljøkonsulent
• Psykologer
• Ergoterapeuter
• Fysioterapeuter
• Ledere
• Mobilityinstruktør
• Sygeplejersker
• Øre-, øjen- og børnelægekonsulenter
• Pædagogiske syns- og hørekonsulenter
• Tekniske hørekonsulenter
• Servicepersonale (bl.a. pedeller)
• Administrativt personale
• It-medarbejder
• Kommunikationsmedarbejder
• Socialrådgiver
• Multimediemedarbejder
• Programmør
• Grafiske designere
• Bogbindere
• Typotekniker

Vi prioriterer, at personalet hele tiden er opdateret med ny viden inden for deres specialiserede fagområder.