Personalepolitikker

Botilbud for Voksne med Døvblindhed er forankret i Region Nordjylland, hvorfor vi følger regionens overordnede personalepolitikker.