Den kompetente partner

Det er vigtigt for trivslen og udviklingen hos personer, som har medfødt døvblindhed, at de har tilgang til kompetente partnere.
Partnerkompetence handler primært om, at man på en nærværende måde møder sin døvblinde partner sådan, at han oplever sig selv som en der er og har et kommunikerende jeg. Det betyder, at ens menneskesyn og psykologiske tilgang til den anden stemmer overens med værdigrundlaget på Aktivitets- og Botilbud - CDH og med den nordiske definition af døvblindhed.

Den kompetente partner mestrer forskellige kommunikationsformer (herunder taktilkommunikation, tegnsprog og brug af totalkommunikationscirklen), samt har en grundlæggende viden om kompleksiteten af det dobbelte sansetab og dets betydning for at udvikle sociale og kommunikative kompetencer. Den kompetente partner er i stand til at omsætte denne viden i en pædagogisk praksis, og dermed understøtte den døvblinde partners udvikling og trivsel.