Fødevarestyrelsens Smileyer i Botilbud for Voksne med Døvblindhed

Fødevarestyrelsens Smiley-ordning viser, hvor godt butikker, restauranter og andre virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne, efterlever lovgivningens krav til håndtering af fødevarer (kilde: findsmiley.dk).

Her finder du de smileyer, vi har i Botilbud for Voksne med Døvblindhed.

Kloden

Danalien